Zidanje blokovima

Blokovi za zidanje nisu preterano teški pa je samim cena zidanja blokovima najpovoljnija od svih vrsta zidanja građevinskim materijalom . Sačinjeni su od cementa i aditiva i dodate su granule polistirola i kao materijal sa radiološkim sertifikatom ima nižu toksičnost od norme.

Postoje blokovi kojima se zidaju spoljašnji noseći zidovi i koji su deblji, i blokovi kojima se zidaju pregradni zidovi i oni su tanji. Blokovi su otporni na insekte i bakterije, a zidovima je omogućeno normalno disanje. Nisu zapaljivi, a u odnosu na neke druge materijale blok stvara najbolju zvučnu i toplotnu izolaciju. Što se troškova zidanja tiče cena zidanja blokovima manja je za više od 20 % u odnosu na druge opeke.

TOP