Rušenje građevinskih objekata

Rušenje objekata zahteva specijalnu mehanizaciju koja se koristi za tu vrstu radova, a sobzirom da  raspolažemo kompletnom potrebnom mehanizacijom radove ovog tipa izvodimo uspešno I sigurno bez rizika. Rušenje građevinskih objekata se izvodi stručno i uz upotrebu savremene mehanizacije. Rušenje zidova i odvoz šuta najčešće predstavljaju prve korake prilikom adaptacije i uređenja svakog stambenog ili poslovnog prostora.

Zbog specifičnosti ovog posla najbitnije je da se maksimalno profesionalno pristupi radu uz odgovarajuće mere zaštite. Mere zaštite se odnose na zaštitu na radu i zaštitu ostalih objekata ili delova objekta koje ne treba rušiti. Takođe je bitno raditi sa odgovarajućim mašinama ili alatima, kao i da ljudstvo bude adekvatno obučeno za tu vrstu posla.  Nakon rušenja zidova, dolazi do pojave velike količine šuta koji treba ukloniti radi daljeg nesmetanog rada.Rušenje građevinskih objekta cena je kreira na licu mesta kada profesionalna ekipa utvrdi šta je predmet rušenja. Cena usluge rušenja objekata

Kontaktirajte nas, naši radnici će izaći na teren, izvšiti uvid i dati vam ponudu sa cenom za predviđene radove rušenja

Za sve informacije stojimo vam na raspolaganju

063 7738 316 - + 060 3370 504 *

TOP